تابلو فرعی

فروخته شده:3

20.000.000 ریال

تابلو فرعی کد 232 عقیق الکتریک

 

تابلو فرعی کد 232 عقیق الکتریک

ویژگی‌ها

  • تابلو فرعی با مینیاتوری سه فاز 63 و تکفاز 25 آمپر
  • دو پریز تکفاز و دو خروجی سه فاز 32 آمپر
  • فراهم شدن امکان کنترل و حفاظت مطمئن و دقیق
  • قابلیت استفاده از سیستم های الکتریکی به هم پیوسته و با هزینۀ کمتر
  • تعمیر، سرویس و نگه داری آسان و سریع
  • تأمین ایمنی سیستم و موجودات زنده

در دسترس :2 عدد در انبارجهت عضویت در اطلاع از محصولات فقط باید از قسمت ورود مشتریان ثبت نام فرمایید

توضیح محصول

تابلو فرعی کد 232 عقیق الکتریک  تابلو برق های فرعی روشنایی تابلو فرعی با مینیاتوری سه فاز 63 و تکفاز 25 آمپر دو پریز تکفاز و دو خروجی سه فاز 32 آمپر ساخت : ایران

 

تابلو برق های فرعی روشنایی:

در تابلو برق های فرعی روشنایی تک فاز و سه فاز ،کلید اصلی باید حتی الامکان از نوع گردان بوده و برای محافظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه نیز از فیوز فشنگی متناسب با ظرفیت کلید اصلی استفاده شود.

کلیه مدارهای خروجی،که برای روشنایی،پریزها،و غیره به کار میرود،باید حتما ترجیحا به وسیله کلیدهای مینیاتوری ،یا فیوز فشنگی با ظرفیت اسمی زیر محافظت گردد:

برای مدارهای زنگ اخبار و احضار حداکثر 4آمپر
 برای مدارهای روشنایی  حداقل 10آمپر
 برای مدارهای پریزها  حداقل 16آمپر

تابلو فرعی کد 232 عقیق الکتریک

 

کلیه سیم کشی های داخل تابلو برق ازکلیداصلی به فیوز اصلی ،واز فیوز اصلی به شینه توزیع،واز شینه توزیع به کلیدهای مینیاتوری یا فیوزها،واز کلییدهای مینیاتوری یا فیوزها به ترمینال-باید باسیم مسی تک لا(مفتولی)،با عایق حداقل 1000ولت و با سطح مقطع مناسب (حداکثر چهار آمپر برای هر میلی مترمربع سطح مقطع سیم)انجام شود.

فرم بندی سیم کشی های مزبور باید به نحوی انجام شود،که در صورت نیاز تعویض هر یک از سیم ها،بدون تداخل با کار سایر مدارها امکان پذیر بوده و یا،کلیه سیم کشی های داخلی در داخل کانال مخصوص ،از نوع نسوز انجام شود. سطح مقطع ترمینال های مورد کاربرد باید باسطح مقطع هادی های داخلی تابلو برق یکسان باشدو به علاوه به هر ترمینال باید فقط یک هادی وصل شود و اتصال دو یا چندهادی به یک ترمینال تک سوراخ مجاز نمیباشد.

تعریف تابلو برق

ﺗﺎﺑﻠﻮ برق مجموعه ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ است ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴرد و عبارت است از فضایی که تجهیزات برقی در آن نصب می شود. لزومی ندارد تابلو را حتماً در یک فضای بسته فلزی بدانیم بلکه فضای بسته فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود. در این مقاله پس از ارائه تعاریفی از تابلو برق انواع تابلو برق را بررسی خواهیم کرد.

تابلو ترکیبی است از یک یا چند وسیلۀ کلیدی (قطع و وصل) همراه با تجهیزات کنترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم که تمامی اتصالات برقی و مکانیکی داخلی و قسمت های بدنۀ آن به طور کامل سوار شده باشد و از تجهیزاتی است که برای کنترل، نیرو رسانی و توزیع انرژی الکتریکی در صنایع برق به کار می رود.

در واقع تابلو برق یک کابینت برای تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و دستگیره های کنترلی و ابزارهای نمایش روی آن نصب می شود. تابلوهای برق برای جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربران تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می شوند.

هدف استفاده از تابلو برق و فراهم ساختن تجهیزات در یک محل:

  • فراهم شدن امکان کنترل و حفاظت مطمئن و دقیق
  • قابلیت استفاده از سیستم های الکتریکی به هم پیوسته و با هزینۀ کمتر
  • تعمیر، سرویس و نگه داری آسان و سریع
  • تأمین ایمنی سیستم و موجودات زنده
وزن 4260 گرم