پوش باتن دوبل چراغدار رعد ( کلید دوبل استپ استارت رعد ا RAAD Double Push Button )
ساخت ایران فروش تجهیزات اتوماسیون برق صنعتی

کلید دوبل استپ استارت رعد
شاسی دوبل استپ-استارت چراغدار (پوش باتن دوبل) مدل ساده و طرح فلز برند رعد ( پوش باتن دوبل چراغدار رعد )

پوش باتن یا کلید شاسی یک وسیله با مکانیسم سوئیچ ساده برای کنترل یک سیستم و یا یک دستگاه یا یک ماشین است. پوش باتن‌ها به شکل استارت ، استاپ به صورت ترکیبی ( شاسی دوبل ) یا جداگانه در دستگاه‌های مکانیکی و الکتریکی در کاربرد خانگی ، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمایش یک نتیجه

مشاهده :