پراب مولتی متر پیچی 10A کد کالا 3301003228 سیم رابط مولتی متر نوک تیز برای اتصال دستی مولتی متر به دو نقطه مختلف مدار و اندازه گیری کمیت های مورد نظر

 

سیم اهمتر مدیا نور ، پراب مولتی متر پیچی 10A کد کالا 3301003228 سیم رابط مولتی متر

معرفی انواع اهم متر سیم اهمتر مدیا نور ، پراب مولتی متر پیچی 10A کد کالا 3301003228 سیم رابط مولتی متر

انواع اهم متر در دو نوع اهم متر آنالوگ یا عقربه‌ای و اهم متر دیجیتال در بازار وجود دارد. اهم متر آنالوگ نمونه قدیمی است که جای خود را به اهم متر دیجیتال داده است. نوع پیشرفته اهم متردیجیتال شامل میلی اهم متر و میکرو اهم متر است که در بازه کمتر از یک اهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربرد میلی اهم متردر صنایع سیم و کابل، در اندازه گیری اهم سیم پیچ موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها، سوئیچ های فشار قوی و سنجش دقیق اهم اتصالات برقی است.

نمایش یک نتیجه

مشاهده :