ترموستات المنت آب گرمکن برقی میله ای آبگرمکن یا ترموستات المنت آبگرمکنی را بطور کلی میتوان به دو نوع میله ای و لوله موئین تقسیم بندی نمود که بشرح ان می پردازیم.

اتومات میله ای آبگرمکن یا ترموستات المنت آبگرمکنی

میله ایترموستات آبگرمکن
ترموستات آبگرمکن میله ای دارای لوله بلندی است که داخل غلاف المنت قرار می گیردو کنترل حرارت را انجام میدهد این نوع ترموستات ها شامل دو نوع تک زمانه و دو زمانه میباشددر دوزمانه دها شامل دو قطع کن میباشد بنحوی که در صورت عمل نکردن قطع کن اول و یا قرار گرفتن آبگرمکن در شرایط غیر عادی ، ایمنی دوم پس از رسیدن دمای فلنج آبگرمکن بیش از حد ، مدار الکتریکی را قطع میکند و باعث جلوگیری از خطرات احتمالی میگردد.

لوله موئین( سیمی)
ترموستات آبگرمکن سیمی شامل کپسول حدودا 6 سانتی و قطر 4 میلی متر که داخل غلاف ترموستات قرار میگیرد و لوله موئین حدود 90 سانت که به بدنه متصل میگردد و میتوان با فاصله از المنت در محل مناسب نصب نمود این نوع در بازار بنام 30-90 معروف هستند.

ترموستات

ترموستات آبگرمکن از دو بخش ترمو و استارت تشکیل شده است که ترمو به معنی حرارت و استارت به معنی قطع و و وصل می باشد،پس ترموستات به معنی قطع و وصل کردن با تغییر درجه حرارت می باشد.ترموستات آبگرمکن برای نگه داشتن و کنترل کردن دمای یک وسیله گرمایی یا سرمایی در محدوده مشخص استفاده میشود ترموستات کنترل کننده الکتریکی خودکاری است برای تنظیم دما در فضای بسته، معمولاً آن را به دستگاه‌های گرم یا سرد ساز متصل می‌کنند؛ تا با قطع و وصل دستگاه، آن فضا را در دمای تنظیم و میتوان با فاصله شده ثابت نگه دارد. هنگامی که دما بهترموستات آبگرمکن نقطه تنظیم برسد،

ترموستات المنت آب گرمکن برقی میله ای آبگرمکن یا ترموستات المنت آبگرمکنی

در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده :