تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB – 300S کد فنی 14B5 وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق , رله خروجی این دستگاه با وصل برق با تاخیر 5 ثانیه تا 5 دقیقه

تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB - 300S کد فنی 14B5

تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB – 300S کد فنی 14B5 وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق , رله خروجی این دستگاه با وصل برق با تاخیر 5 ثانیه تا 5 دقیقه به مدت 1 ثانیه وصل می شود

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود . کنتاکت باز این رله در مسیر فرمانِ کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.

ویژگی های تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB – 300S 

• آلارم با صدای مخصوص قبل از وصل رله
• دو عدد نشانگر برای اعلام
• AC: برق شبکه
• REL: وصل رله
• فعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلیدON/OFF
• دارای پیچ تنظیم زمان
• عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

در حال نمایش یک نتیجه

مشاهده :