تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB – 300S کد فنی 14B5 وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق , رله خروجی این دستگاه با وصل برق با تاخیر 5 ثانیه تا 5 دقیقه

تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB - 300S کد فنی 14B5

تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB – 300S کد فنی 14B5 وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق , رله خروجی این دستگاه با وصل برق با تاخیر 5 ثانیه تا 5 دقیقه به مدت 1 ثانیه وصل می شود

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود . کنتاکت باز این رله در مسیر فرمانِ کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.

ویژگی های تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB – 300S 

• آلارم با صدای مخصوص قبل از وصل رله
• دو عدد نشانگر برای اعلام
• AC: برق شبکه
• REL: وصل رله
• فعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلیدON/OFF
• دارای پیچ تنظیم زمان
• عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

جستجوی محصولات مرتبط

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود . کنتاکت باز این رله در مسیر فرمانِ کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود . کنتاکت باز این رله در مسیر فرمانِ کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.

تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB – 300S کد فنی 14B5 وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق

نمایش یک نتیجه

مشاهده :