اتصالات نر و ماده سرامیکی بخاری برقی ( عایق سرامیکی بخاری برقی ) عقیق الکتریک فروشگاه اینترنتی ملزومات برق ساختمانی و اتوماسیون صنعتی

نر و ماده سرامیکی بخاری ( عایق سرامیکی بخاری برقی ) عقیق الکتریک

اتصالات سرامیکی بخاری برقی عایق هایی تولید شده از مواد چینی یا سرامیکی است.کار این دو قطعه کوچک متصل کردن پایه های المنت بر صفحه پشت بخاری برقی است. علت استفاده از عایق نر و مادگی بخاری برقی جلوگیری از هرگونه اتصال الکتریکی مابین پایه المنت و ورق پشتی بخاری برقی است زیرا جنس هر دو فلزی است که رسانای جریان برق به شمار می آیند. در واقع المنت بخاری برقی توسط پایه فلزی و عایق نری و مادگی به بخاری وصل می شوند. این اجزا در بخاری برقی از نوع تابشی به کار می رود. به این صورت که در جلوی المنت ها پنجره فلزی یا قاب جلویی بخاری برقی و پشت المنت ها قاب پشتی به همراه صفحه گالوانیزه قرار دارد.
نوع آرایش عایق چینی در بخاری برقی بدین شکل است :
مادگی به عنوان پایه بر روی صفحه گالوانیزه و مهره نرینه هم در اتصال با آن به پایه فلزی المنت نصب می شود.
به عبارتی نحوه قرارگیری آن ها افقی است (عمود بر صفحه گالوانیزه) عایق سرامیکی بخاری برقی در اثر ضربات مختلف بخاری، ممکن است بشکند یا خورد شود. نتیجه این آسیب دیدگی، روی دادن اتصال کوتاه و بهم چسبیدن سیم ها به بدنه است.

اتصالات نر و ماده سرامیکی بخاری برقی

نمایش دادن همه 2 نتیجه

مشاهده :